Què és Eolpop

La democratització de l'energia.

El 10 de març de 2009 es va commemorar el 25è aniversari de la inauguració pública del primer aerogenerador modern connectat a la xarxa a Catalunya.

Per celebrar aquest esdeveniment, Eurosolar Catalunya (secció local d'Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables) va llançar una iniciativa pionera al nostre país: Viure de l'aire del cel. Consisteix en la instal·lació d'un aerogenerador de propietat compartida entre la ciutadania que voluntàriament aporti els diners necessaris per poder fer realitat el projecte.

Per tal de dur-lo a terme es va constituir Eolpop, SL, que és la responsable de la promoció i la realització del projecte i l'encarregada d'emetre els comptes participatius que facin possible la propietat compartida de l'aerogenerador.

Eolpop ha cercat un emplaçament adient (bon vent, fàcil accés i proximitat a la xarxa elèctrica de mitjana tensió), ha encarregat el projecte, ha arribat a un acord amb els propietaris del terreny i amb l'ajuntament, ha gestionat els permisos necessaris i ha escollit el model d'aerogenerador.

Igualment, serà la responsable de signar el contracte de compra amb el fabricant de l'aerogenerador, de supervisar-ne el muntatge, la instal·lació i la posada en marxa, i de gestionar els corresponents contractes de venda de l'energia, del manteniment de la màquina i de l'assegurança.

Viure de l'Aire - Eòlica popular Apartat de Correus 10095 · 08080 Barcelona · T. 932420157