Informació

Qui pot participar en el projecte
Viure de l'aire del cel?

Hi pot participar qualsevol persona física, família o entitat sense ànim de lucre, amb l'aportació econòmica que correspongui per disposar del nombre de participacions que decideixi. El projecte també està obert a la participació de petites empreses que vulguin contribuir a la democratització dels sistemes energètics.

El dia 10 de març de 2009 es va obrir el termini per començar a formalitzar les preinscripcions, que es guarden en una base de dades per rigorós ordre d'arribada.

La preinscripció es confirma quan s'ha fet una primera aportació de 100 € (persones físiques), 250 € (famílies) o 500 € (entitats). Aquesta quantitat es descomptarà en el moment que es formalitzi l'aportació de capital.

La inversió mínima per poder participar en el projecte serà la necessària per generar 1.000 kWh/any d'electricitat neta i verda. A partir d'aquesta inversió mínima, es podran fer inversions superiors, sempre amb quantitats que siguin múltiples sencers de la inversió mínima.

La inversió que cada persona i/o família vulgui fer es pot calcular a partir del seu nivell d'utilització actual d'energia elèctrica, energia tèrmica i energia per a desplaçaments motoritzats.

Un exemple

Una família que utilitzi una quantitat d'energia equivalent de 20.950 kWh/any, quina inversió hauria de fer per cobrir les seves necessitats d'energia elèctrica, tèrmica i d'automoció? 

Ús d'energia d'una
família en un any
Inversió necessària per a produir
aquesta energia en l'aerogenerador
Energia elèctrica
3.100 kWh (862 kg CO2)
2.169 €
Energia tèrmica
7.850 kWh (1.565  kg CO2)
5,493 €
Vehicle privat
10.000 kWh (2.527 kg CO2)
6.998 €
TOTAL
20.950 kWh (4.954 kg CO2)
14.660 €

 

Això vol dir que, si aquesta família inverteix 14.660 € en l'aerogenerador de propietat compartida, podrà dir que ha generat tota l'energia que necessita a partir de l'equivalent en electricitat neta produïda per l'aerogenerador. Per tant, també haurà compensat les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, reduint-les a zero. I això, durant tota la vida útil de l'aerogenerador (més de 20 anys!).

Viure de l'Aire - Eòlica popular Apartat de Correus 10095 · 08080 Barcelona · T. 932420157