Quanta energia fas servir?

Des d'aquest sistema de càlcul podràs esbrinar quanta energia fas servir en la teva vida quotidiana i la inversió que hauries de fer en el projecte per generar l'energia que fas servir.

Del resultat has de tenir en compte que 1 participació = 700 € (per generar 1.000 kWh/any, durant 20 anys, en l'emplaçament escollit i amb l'aerogenerador triat).

Quànta energia fas servir a la vida quotidiana?

kWh/any
kWh/any
litres/any
km/any
km/any
km/any

La quantitat d'energia que fas servir és

electricitat 0 kWh/any
gas0 kWh/any
desplaçament0 kWh/any
TOTAL0 kWh/any

Les emissions de CO2 evitades són

electricitat 0 kg CO2/any
gas0 kg CO2/any
desplaçament0 kg CO2/any
TOTAL0 kg CO2/any

Inversió que s'hauria de fer per:

Generar l'energia elèctrica 0Euros0 Participacions
Generar l'equivalent al consum d'energia tèrmica0Euros0 Participacions
 
Generar l'equivalent al consum d'energia associada als desplaçaments0Euros0 Participacions
 
Generar l'energia elèctrica i la tèrmica 0Euros0 Participacions
Generar l'energia elèctrica, la tèrmica i l'associada als desplaçaments 0Euros0 Participacions
 
 
 
Viure de l'Aire - Eòlica popular Apartat de Correus 10095 · 08080 Barcelona · T. 932420157